Recent plan failures

Failed In Fixed In Time Taken To Fix
#1772 Manual run by Kakumirizi Daud

Currently failing
#1770 Manual run by Kakumirizi Daud

#1771 Manual run by Kakumirizi Daud

1 build

1 week, 5 days, 7 hours, 33 minutes

#1767 Manual run by Kakumirizi Daud

#1768 Manual run by Kakumirizi Daud

1 build

6 weeks, 1 day, 19 hours, 33 minutes

#1759 Rebuilt by Kakumirizi Daud

#1766 Manual run by Kakumirizi Daud

7 builds

5 days, 16 hours, 2 minutes

#1757 Rebuilt by Kakumirizi Daud

#1758 Manual run by Kakumirizi Daud

1 build

#1754 Manual run by Kakumirizi Daud

#1756 Manual run by Kakumirizi Daud

2 builds

3 hours, 26 minutes

#1751 Rebuilt by Kakumirizi Daud

#1752 Manual run by Kakumirizi Daud

1 build

7 minutes

#1741 Manual run by Kakumirizi Daud

#1748 Manual run by Kakumirizi Daud

7 builds

3 days, 13 hours, 22 minutes

  • Average time to fix a failure: 1 week, 3 days, 20 hours, 11 minutes
  • Average number of builds between fixes: 2.5 builds
  • The longest time taken to fix a failure is 6 weeks, 1 day, 19 hours, 33 minutes, from failure starting in build #1767.
  • The greatest number of builds taken to fix a failure is 7, from failure starting in build #1741.