None

Recent plan failures

Failed In Fixed In Time Taken To Fix
#43 Changes by Kakumirizi Daud <dkakumirizii@gmail.com>

#44 Manual run by Daniel Kayiwa

1 build

1 week, 6 days, 20 hours, 5 minutes

#34 Rebuilt by Daniel Kayiwa

#36 Changes by Darius Jazayeri

2 builds

3 hours, 32 minutes

  • Average time to fix a failure: 6 days, 23 hours, 49 minutes
  • Average number of builds between fixes: 1.5 builds
  • The longest time taken to fix a failure is 1 week, 6 days, 20 hours, 5 minutes, from failure starting in build #43.
  • The greatest number of builds taken to fix a failure is 2, from failure starting in build #34.